DİĞER RİSKLERİNİZ

Montaj Bütün Riskler Sigortası (E.A.R)

Montaj Bütün Riskler Sigortası (E.A.R)

Montaj sigorta poliçesi; bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde,montaj sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.