DİĞER RİSKLERİNİZ

Zorunlu Hekim Sigortası

Zorunlu Hekim Sigortası

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorunluluk sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler,diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman odalarının maddi,manevi tazminat ve yargılama giderlerini poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.