HİZMETLERİMİZ

Sıkça Sorulan Sorular

 • Trafik sigorta poliçesi; kendi aracımda oluşan hasarı karşılar mı?

  Hayır. Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanamamaktadır. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlar karşılanabilir.

 • Kasko sigorta poliçesi; hasar nedeniyle, karşı araca verilen zararları karşılar mı?
  Hayır. Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Ancak karşı araçta/üçüncü şahıslarda oluşan zararların trafik sigortasını aşan kısmı için kasko poliçesinin ihtiyari mali mesuliyet teminatı limitler dahilinde üçüncü şahsa ödeme yapabilir.
 • Kasko poliçem var, aracım el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?
  Hayır. Kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.
 • Ayakta tedavi teminatı hangi sağlık harcamalarını içerir?
  Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.
 • Hasar anında ilk yapılması gereken nedir?
  Ev, işyeri veya aracınızda meydana gelecek hasar durumlarında 0262 322 81 81 numaralı Müşteri Hizmetlerimiz aranarak yardım alınabilir, ihbarda bulunabilir ve sonrasındaki süreçle ilgili detaylı bilgi alınabilir.
 • Kristal planlar'a nasıl sahip olabilirim?
  Eğer 18-59 yaşları arasındaysanız Kristal Planlar'dan birine sahip olabilir, sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.
 • Bütün kasko poliçelerinde asistans teminatı var mı?
  Asistans teminatı müşterilerin talebi üzerine ve ücreti mukabilinde poliçedeki teminatlara ilave edilmektedir. Poliçenizin Teminatlar ve Primler bölümünde "Asistans" ifadesi yer alıyorsa, ilgili teminatınız var demektir.
 • Sağlık sigortalarında hangi teminatlar bulunmaktadır?
  Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz iki temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen sağlık sigortası ürünlerimize bakınız.
 • Hangi sağlık harcamalarım poliçe kapsamında değerlendirilir?
  Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız sağlık sigortası teminatları dahilinde karşılar.
 • Bekleme süresi nedir?
  Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklara ilişkin yatışlar poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.